Ιστορικό

Ιστορία

Στο πεινολόγειο κόπ πρόγραμμα αυτό καθώς και κάθε συνοδευτικό έντυπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας Ιωάννης Ηλιόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του μόνο μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από την Σύμβαση Παροχής Αδείας Χρήσης την οποία έχετε υπογράψει με την Ιωάννης Ηλιόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε. Οποιαδήποτε αθέμιτη αντιγραφή ή χρησιμοποίηση αυτού του προγράμματος διώκεται με τις διατάξεις του Δικαίου της Πνευματικής ιδιοκτησίας και του Ποινικού κώδικα (άρθρο 370 Γ) και τιμωρείται με φυλάκιση …

περισσότερα

Δείτε επίσης

12/04/2013: Ιστορία

Στο πεινολόγειο κόπ πρόγραμμα αυτό καθώς και κάθε συνοδευτικό έντυπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας Ιωάννης Ηλιόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του μόνο μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από την Σύμβαση Παροχής Αδείας Χρ…

Διαβάστε περισσότερα