Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

Ενίσχυση πολιτιστικών φορέων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
L 321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
413 Βελτίωση Ποιότητας Ζωής/ Διαφοροποίηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
321 Βασικ…

περισσότερα

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
L 313-2 Σήμανση Αξιοθεάτων και Μνημείων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
413 Βελτίωση Ποιότητας Ζωής/ Διαφοροποίηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
313 Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αναφέρεται στη σήμανση και ανάδειξη των πολιτισμικών και τουριστικών προορισμών και αξιο…

περισσότερα

Δείτε επίσης