Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Σπάρτης

Το Ινστιτούτο Σπάρτης έπειτα από ομόφωνη συμφωνία των μελών του προχωρά στην σύσταση βιοτεχνικού συνεταιρισμού με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση του πολιτισμού και της ιστορίας της Σπάρτης. Στην συνέχεια παρατίθεται το καταστατικό σύστασης του συνεταιρισμού.

Δείτε επίσης

02/05/2012: Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Σπάρτης

Το Ινστιτούτο Σπάρτης έπειτα από ομόφωνη συμφωνία των μελών του προχωρά στην σύσταση βιοτεχνικού συνεταιρισμού με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση του πολιτισμού και της ιστορίας της Σπάρτης. Στην συνέχεια παρατίθεται το καταστατικό σύστασης του συνετ…

Διαβάστε περισσότερα